Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

VirginFine24
6204 8b36
Reposted fromstolpstein stolpstein viaqbshtall qbshtall

July 03 2015

VirginFine24
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"

July 02 2015

VirginFine24
8787 90df
Reposted fromPatriiis Patriiis viaoll oll
VirginFine24
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys vianot-alice not-alice
VirginFine24
Reposted fromtowo85 towo85 viaoll oll
VirginFine24
To moja wina i mogę ją zwalić na kogo zechcę.
— Homer Simpson
Reposted frombizarrement bizarrement viaNataly Nataly
VirginFine24
Reposted fromoski oski viaqbshtall qbshtall

June 16 2015

VirginFine24

Gdyby oczy nie płakały, a usta się wciąż śmiały.

June 14 2015

VirginFine24
8393 6b09 500
Reposted fromrichtich richtich viairmelin irmelin
VirginFine24
2600 c918 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viairmelin irmelin

May 29 2015

VirginFine24
6813 29b6 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton vianot-alice not-alice

May 27 2015

VirginFine24
7089 43a3 500
Reposted byrabarbarowyidosk8
VirginFine24
6590 7a9c
VirginFine24
6506 4d0e 500
0538 13be
Reposted fromKarigane Karigane viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
VirginFine24
4982 c4e4 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
VirginFine24
4556 72f1
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viaqbshtall qbshtall

May 22 2015

VirginFine24
4620 7c3e
Reposted byblackcatshiawasedawasoftlysomethingfromheartparadisolegohousepoprostuyukismiley97insanelifeimpatientbe-beautifulDreamInMyPocketbigevilgrin00amydorainvisibileekstazaLipschensuful

May 21 2015

VirginFine24
7943 77bc 500
Reposted frompani-na-m pani-na-m viapoppyseed poppyseed

May 20 2015

VirginFine24
5116 308f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl